An Organized Research Platform

editor.i2or@gmail.com

International Institute of Organized Research (I2OR)

Dr. Purnima Bali

Dr. Dilip Sambhajirao
Palimkar

Dr. Shahanawaj Ahamad

Dr. Anjan Saikia

Prof. Balakrishnan

Dr. Jyoti Rana

Er. Senthilkumar S

Dr. Rudrarup Gupta

Er. Mohit Kumar Singh

Dr. Suresh Chandra

Mr.Pankaj Mudholkar

Dr. Lavkush Dwivedi

Er. P.Priyanga

Mrs. Kanchan Sharma

Dr. Koteswararao Seelam

Dr. Anjan Saikia

Dr. Arvind K Sharma

Dr. Umesh Kumar

Dr. Jyoti Rana

Mr. Arshad Shareef

Er. T L Singal

Dr. Bhawana Rudra

Dr. Mustafa Bin Man

LIST OF AWARDEES FOR I2OR AWARDS 2017 FOR EDUCATORS - click here to download

Dr. Seifedine Kadry

CEng. Kanishka Samudaya
Nanayakkara

Mr. Andino Maseleno

Dr. Bhawana Rudra

Er. Pradeep K R

LIST OF AWARDEES FOR I2OR AWARDS 2017 FOR RESEARCHERS

 click here to download

Dr Devinder Singh Pathania

Mr. Prateek Kalia

Er. Shamneesh Sharma

Dr. M. Jagannath

Dr. Nirmal Sharma

Dr. Mary George Varghese

Mr. Hedayat Omidvar

Dr. Sangeeta Nakhate

Dr. Rudrarup Gupta

Mr. Sandip Diliprao Patil

Mr. Pankaj Mudholkar

Dr. Ali Hamad Salim Al-Badi

Dr. Shahanawaj Ahamad